pixelg
terminarz raportów - 2021-01-21 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA (pulawy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA (pulawy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku 13 maja 2021 roku; - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku 9 listopada 2021 roku.

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku 9 września 2021 roku.

3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2020 31 marca 2021 roku;
- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 31 marca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: Rozporządzenie ), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 roku i drugi kwartał 2021 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21
Jacek Janiszek
Wiceprezes Zarządu
2021-01-21
Andrzej Skwarek
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
Nazwa skrócona jednoskti:PUŁAWY
Adres:Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Telefon:+48 81 565 2833
Fax:+48 81 565 2856
Email:kontaktpulawy@grupaazoty.com
www:pulawy.grupaazoty.com
NIP:716-000-18-22
REGON:430528900

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Azotowe Puławy SA
PULAWY
2021-02-26 rezygnacja członka RN
2021-01-21 terminarz raportów
2020-12-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-12-28 WZ - podjęte uchwały
2020-11-27 WZ - projekty uchwał
2020-11-27 WZ - zwołanie walnego
2020-11-19 SA-QSr3
2020-11-18 kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem Bogdanka SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy