pixelg
zawarcie umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym - 2021-01-16 - PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (pyramid)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym - komunikat spółki PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (pyramid) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-01-16
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Powiadomienie o zawarciu umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 23 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej jako: Program) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 r. zawarto umowy uczestnictwa w Programie z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce tj. z Panem Jackiem Wyszyńskim Prezesem Zarządu Emitenta (CEO) oraz z Panią Julią Kurasz Dyrektorem Operacyjnym (COO). Na podstawie zawartych umów ww. osoby uzyskają prawo do objęcia akcji, które zostaną wyemitowane po spełnieniu warunków Programu, na zasadach określonych w jego regulaminie oraz umowie uczestnictwa.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż: [1] przyznanie akcji uczestnikom Programu w ramach poszczególnych celów oraz transz nastąpi w 2023 roku, tj. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, [2] każdy z uczestników Programu złożył stosowne oświadczenia o zobowiązaniu do niezbywania akcji objętych w ramach Programu, zgodnie z jego Regulaminem.

W związku z powyższym Emitent przekazuje otrzymane powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (MAR), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
pdf_229382_229377.pdfZawiadomienia
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-16Jacek WyszyńskiPrezes ZarząduJacek Wyszyński


Nazwa jednostki:PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PYRAMID GAMES S.A.
Adres:Al, Kraśnicka 35, 20-718 Lublin
Telefon:+48 81 307 00 10
NIP:7123329787
REGON:366481817

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy