pixelg
rezygnacja prezesa zarządu oraz powierzenie funkcji prezesa zarządu - 2021-01-23 - RAFAKO SA w restrukturyzacji (rafako)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rezygnacja prezesa zarządu oraz powierzenie funkcji prezesa zarządu - komunikat spółki RAFAKO SA w restrukturyzacji (rafako) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2021

Data sporządzenia: 2021-01-23
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała informację od Pana Mariusza Zawiszy o jego rezygnacji z mandatu Członka Zarządu wykonywanego w funkcji Prezesa Zarządu z dniem 22 stycznia 2021 roku.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 22 stycznia 2021 roku podjęła uchwałę w przedmiocie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi Panu Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu, ze skutkiem na dzień 22 stycznia 2021 roku.

W związku z powyższym w skład Zarządu Emitenta począwszy od 22 stycznia 2021 roku wchodzą:
1. Pan Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu,
2. Pan Jarosław Pietrzyk Wiceprezes Zarządu,
3. Pan Maciej Stańczuk delegowany z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Powodem złożenia rezygnacji przez Pana Mariusza Zawiszę jest odwołanie w dniu 22 stycznia 2021 roku wiceprezesa zarządu ds. finansowych, co w jego ocenie, negatywnie wpływa na możliwość prowadzenia spraw Spółki.

Życiorys Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, prezentujący jego doświadczenie zawodowe znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wladze-spolki/zarzad-spolki
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-23Radosław Domagalski-ŁabędzkiPrezes Zarządu,
2021-01-23Jarosław PietrzykWiceprezes Zarządu.


Nazwa jednostki:RAFAKO SA w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:RAFAKO
Adres:ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz
Telefon:032 415 48 62
Fax:032 415 34 27
Email:info@rafako.com.pl
www:www.rafako.com.pl
NIP:6390001788
REGON:270217865

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy