pixelg
SA-PSr - 2020-09-30 - RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (rainbow)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (rainbow) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAINBOW TOURS S.A.Rekreacja i wypoczynek
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-361Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piotrkowska270
(ulica)(numer)
042 680 38 20042 680 38 89
(telefon)(fax)
sekretariat@r.plwww.r.pl
(e-mail)(www)
7251868136473190014
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Nr. 3355
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży281 222662 07863 320154 403
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-16 6778 498-3 7551 982
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-16 8085 948-3 7841 387
Zysk (strata) netto-14 9234 455-3 3601 039
Całkowite dochody (ogółem)-11 2522 504-2 533583
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-89 99337 983-20 2638 858
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 573-25 520-5 308-5 951
Środki pieniężne netto z działalności finansowej103 7759 34023 3662 178
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-9 79121 803-2 2055 085
Aktywa razem533 546568 566119 469133 717
Zobowiązania długoterminowe102 37696 32022 92322 653
Zobowiązania krótkoterminowe313 735363 95770 25085 597
Kapitał własny117 435108 28926 29525 468
Wyemitowany kapitał akcyjny1 4551 455326342
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy)14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)-1,030,31-0,230,07
Wartość księgowa na jedną akcję 8,077,441,811,75
Dane jednostkowe
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży281 065660 40163 284154 011
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-11 9109 818-2 6822 290
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-11 0127 643-2 4791 782
Zysk (strata) netto-9 1276 150-2 0551 434
Całkowite dochody (ogółem)-8 1184 590-1 8281 070
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-88 99232 052-20 0377 475
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 111-451-5 204-105
Środki pieniężne netto z działalności finansowej103 775-6 88723 366-1 606
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-8 32824 714-1 8755 764
Aktywa razem441 700492 40598 902115 805
Zobowiązania długoterminowe81 31929 88418 2087 028
Zobowiązania krótkoterminowe239 974350 72053 73482 484
Kapitał własny120 407111 80126 96126 294
Wyemitowany kapitał akcyjny1 4551 455326342
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy)14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)-0,630,42-0,140,10
Wartość księgowa na jedną akcję 8,277,681,851,81
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)-0,630,42-0,140,10
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PSr 2020 GK Rainbow Tours-sig-sig-sig-sig-sig.pdfPSr 2020 GK Rainbow Tours
Rainbow Tours raport z przeglądu H1 2020-sig-sig.pdfRainbow Tours raport z przeglądu H1 2020
GK Rainbow Tours raport z przeglądu H1 2020-sig-sig.pdfGK Rainbow Tours raport z przeglądu H1 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2020-09-30Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu
2020-09-30Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu
2020-09-30Piotr Burwicz Członek Zarządu
2020-09-30Maciej Szczechura Członek Zarządu


Nazwa jednostki:RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:RAINBOW TOURS S.A.
Adres:Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Telefon:042 680 38 20
Fax:042 680 38 89
Email:sekretariat@r.pl
www:www.r.pl
NIP:7251868136
REGON:473190014

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Rainbow Tours SA
RAINBOW
2020-11-20 SA-QSr3
2020-11-13 piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-11-10 zawarcie z Polskim Funduszem Rozwoju SA umowy pożyczki preferencyjnej w ramach tarczy finansowej
2020-11-05 wyniki Q3.2020
2020-10-28 czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-12 trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-30 SA-PSr
2020-09-30 rejestracja zmiany statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy