pixelg
SA - R - 2020-05-29 - REMORSOL (remorsol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki REMORSOL (remorsol) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiREMORSOL
Nazwa skrócona jednostkiRSP
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Plik
REMOR_SOLAR_POLSKA_Pismo_Zarządu_ Raport_Roczny_2019_29052020.pdf (846 KB)
REMOR_SOLAR_POLSKA_Pismo_Zarządu_ Raport_Roczny_2019_29052020.pdf.xml (1135 KB)
REMOR_Sprawozdanie Zarządu_z_Działalności_Raport_Roczny_2019_25052020.pdf (961 KB)
REMOR_Sprawozdanie Zarządu_z_Działalności_Raport_Roczny_2019_25052020.pdf.xml (1288 KB)
REMOR_SOLAR_POLSKA_ Spawozdanie_Finansowe_ 2019_29052020.pdf (4159 KB)
REMOR_SOLAR_POLSKA_Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_2019_29052020.pdf (296 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Roman GabryśPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Remor Solar Polska SA
REMORSOL
2020-07-06 podsumowanie subskrypcji akcji serii D
2020-07-06 wykup i umorzenie 370 obligacji serii A
2020-07-06 wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii A
2020-07-04 rejestracja w KRS zmian statutu
2020-07-03 umorzenie obligacji serii A
2020-06-30 aneks do umowy ramowej o współpracy
2020-06-29 WZ - nieodbycie się walnego
2020-06-26 kupno akcji przez Marcina Majkowskiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy