pixelg
SA - PS i SA - P - 2020-09-29 - ROBYG (robyg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PS i SA - P - komunikat spółki ROBYG (robyg) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiROBYG
Nazwa skrócona jednostkiROB
Numer w roku:5/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), przekazuje w załączeniu Skonsolidowany i Jednostkowy Raport Półroczny Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 3, § 13 ust. 1 i 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 3, § 13 ust. 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych .
Plik
PL ROBYG SA IFRS Consolidated FS 30 June 2020_FINAL.pdf (1447 KB)
PL ROBYG SA Management Report FS 30 June 2020_final.pdf (762 KB)
Oświadczenie Zarządu_conso FS_2Q 2020_PL.pdf (136 KB)
Oświadczenie Zarządu_standalone FS_2Q 2020_PL.pdf (136 KB)
Raport z przeglądu_SF Consolidated_2Q 2020.pdf (183 KB)
Raport z przeglądu_SF Standalone_2Q 2020.pdf (154 KB)
Wybrane dane finansowe_PL_SF Consolidated_2Q 2020.pdf (196 KB)
Wybrane dane finansowe_PL_SF Standalone_2Q 2020.pdf (212 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Artur CeglarzWiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Oleg ZaslavskyWiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Robyg SA
ROBYG
2020-09-30 zmiana w RN
2020-09-29 SA - PS i SA - P
2020-06-25 odwołanie i powołanie członka RN
2020-06-25 podział zysku
2020-06-25 podział zysku
2020-06-25 podział zysku
2020-03-24 Skonsolidowany raport roczny za rok 2019
2020-03-24 Raport Roczny za 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy