pixelg
terminarz raportów - 2021-01-12 - RONSON DEVELOPMENT SE (ronson)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki RONSON DEVELOPMENT SE (ronson) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2021

Data sporządzenia: 2021-01-12
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE ( Emitent ) informuje o datach publikacji raportów okresowych Emitenta w 2021 roku:

1. Jednostkowy raport roczny za 2020 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2020 roku): 11 marca 2021 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2020 roku): 11 marca 2021 r.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2021 roku: 13 maja 2021 r.

4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2021 roku): 12 sierpnia 2021 r.

5. Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2021 roku (obejmujący również informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 września 2021 roku): 10 listopada 2021 r.

Na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ( Rozporządzenie ), Emitent oświadcza o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2020 r. oraz IV kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-12Boaz HaimPrezes Zarządu
2021-01-12Yaron ShamaWiceprezes Zarządu ds. finansowych


Nazwa jednostki:RONSON DEVELOPMENT SE
Nazwa skrócona jednoskti:RONSON DEVELOPMENT SE
Adres:Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02 - 797 Warszawa
Telefon:+ 48 22 823 97 98
Fax:+48 22 823 97 99
Email:mpilich@ronson.pl
www:www.ronson.pl
NIP:5263102120
REGON:381696868

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ronson Development SE
RONSON
2021-02-15 odstąpienie od istotnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
2021-02-11 zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2021-02-11 zawarcie ostatecznej umowy znaczącej dot. nabycia nieruchomości
2021-01-29 zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dot. nabycia nieruchomości
2021-01-18 kupno akcji własnych
2021-01-12 wyniki za 2020
2021-01-12 terminarz raportów
2021-01-11 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy