pixelg
wykonanie opcji zlecenia realizacji etapu projektu wynikającej z umowy znaczącej na generalne wykonawstwo - 2020-09-11 - RONSON DEVELOPMENT SE (ronson)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wykonanie opcji zlecenia realizacji etapu projektu wynikającej z umowy znaczącej na generalne wykonawstwo - komunikat spółki RONSON DEVELOPMENT SE (ronson) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2020

Data sporządzenia: 2020-09-11
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Wykonanie opcji zlecenia realizacji etapu projektu wynikającej z umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż spółka zależna Emitenta, Ronson Development Partner 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miasto Moje Spółka komandytowa ( Spółka ) skorzystała z opcji zlecenia Danya Cebus Poland Sp. z o.o. ( Wykonawca ) realizacji Etapu V inwestycji Miasto Moje ( Etap V ), opisanej w powyższym raporcie bieżącym nr 73/2019 oraz umowie o generalne wykonawstwo, o której mowa w tym raporcie, a w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Wykonawcy potwierdzenie otrzymania zawiadomienia w przedmiocie tego zlecenia oraz jego przyjęcia.

Prace budowlane w ramach Etapu V zostaną rozpoczęte do dnia 28 września 2020 roku a ich zakończenie przewidziane jest w terminie dwudziestu dwóch miesięcy.

Etap V składa się z budynków (170 lokali) wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w umowie za realizację Etapu V wynosi 34 757 tysięcy złotych (plus VAT).


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-11Boaz HaimPrezes Zarządu
2020-09-11Yaron ShamaWiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Nazwa jednostki:RONSON DEVELOPMENT SE
Nazwa skrócona jednoskti:RONSON DEVELOPMENT SE
Adres:Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02 - 797 Warszawa
Telefon:+ 48 22 823 97 98
Fax:+48 22 823 97 99
Email:mpilich@ronson.pl
www:www.ronson.pl
NIP:NL8181.32.061
REGON:024416758

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ronson Development SE
RONSON
2020-10-27 zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2020-10-26 kupno akcji własnych
2020-10-19 kupno akcji własnych
2020-10-12 kupno akcji własnych
2020-10-07 wyniki Q3.2020
2020-10-05 przedterminowy wykup w celu umorzenia obligacji serii S
2020-10-05 kupno akcji własnych
2020-10-02 emisja obligacji serii V

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy