pixelg
rejestracja akcji serii B2 w KDPW - 2020-07-10 - Rubicon Partners SA (rubicon)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja akcji serii B2 w KDPW - komunikat spółki Rubicon Partners SA (rubicon) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2020

Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Rejestracja akcji serii B2 w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners SA ( Spółka", Emitent") w dniu dzisiejszym, powziął informacje ze strony Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ( KDPW ), że w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW wydał oświadczenie z dnia 9 lipca 2020 r. ( Oświadczenie ), w którym poinformował o zawarciu umowy z Emitentem o rejestrację w depozycie 3 820 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B2 pod kodem ISIN PLNFI0500145 . Termin rejestracji akcji serii B2 na rachunkach został wyznaczony na 13 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-10Piotr KarmelitaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:Rubicon Partners SA
Nazwa skrócona jednoskti:Rubicon Partners SA
Adres:Wspólna 70, 00-687 Warszawa
Telefon:22 209 98 00
Fax:22 209 98 01
Email:biuro@rubiconpartners.pl
www:www.rubiconpartners.pl
NIP:5251347519
REGON:010952945

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Rubicon Partners SA
RUBICON
2020-08-14 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-14 zmiany w RN
2020-08-14 WZ - podjęte uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w RN, zmiana statutu
2020-08-13 rezygnacja członka RN
2020-08-13 rezygnacja członka RN
2020-08-13 rezygnacja członka RN
2020-08-12 wybór audytora
2020-08-07 rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy