pixelg
warunkowa rejestracja akcji w KDPW - 2020-10-16 - SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

warunkowa rejestracja akcji w KDPW - komunikat spółki SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2020

Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Bank") informuje, że w dniu 16 października 2020 r. otrzymał Oświadczenie nr 1048/2020 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW"), że KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i nadać im kod PLBZ00000044, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Banku oznaczone kodem PLBZ00000044.

Rejestracja wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Banku oznaczone kodem PLBZ00000044, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLBZ00000044 w/w akcji Banku oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-10-16Elżbieta Kaleta-JagiełłoDyrektor

Nazwa jednostki:SANTANDER BANK POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:SANTANDER BANK POLSKA SA
Adres:al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon:71 370 11 77
www:www.santander.pl
NIP:896-000-56-73
REGON:930041341

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Santander Bank Polska SA
SANPL
2020-11-19 zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych
2020-11-19 zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych
2020-11-16 terminarz raportów
2020-11-16 terminarz raportów
2020-11-10 nabycie akcji przez osoby powiązane
2020-11-10 nabycie akcji przez osoby powiązane
2020-11-04 rejestracja akcji serii O w KDPW
2020-11-04 rejestracja akcji serii O w KDPW

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy