pixelg
zalecenie KNF dot. wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 - 2021-01-15 - SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zalecenie KNF dot. wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 - komunikat spółki SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat


Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ( Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ( Komisja ) pismo z dnia 11 stycznia 2021r. zawierające następujące zalecenia:
1. wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku,
2. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.
Zgodnie z powyższym pismem, stanowisko Komisji w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-01-15Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor

Nazwa jednostki:SANTANDER BANK POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:SANTANDER BANK POLSKA SA
Adres:al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon:71 370 11 77
www:www.santander.pl
NIP:896-000-56-73
REGON:930041341

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Santander Bank Polska SA
SANPL
2021-02-23 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-02-23 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-02-23 rekomendacja zarządu dot. propozycji podziału zysku za rok 2020
2021-02-23 rekomendacja zarządu dot. propozycji podziału zysku za rok 2020
2021-02-23 SA-R
2021-02-23 SA-RS
2021-02-23 wyniki za 2020
2021-02-23 SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy