pixelg
zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych - 2020-11-19 - SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych - komunikat spółki SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-11-19
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 29 października 2020 r. informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. Bank zawarł, ze wszystkimi działającymi w Banku organizacjami związkowymi, porozumienie określające zasady zwolnień grupowych.
Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie do 31 grudnia 2022 r. i obejmą maksymalnie 2 000 pracowników.

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 121 mln zł rezerwa restrukturyzacyjna z tego tytułu obciąży wynik finansowy Banku w czwartym kwartale 2020 r.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-19Elżbieta Kaleta-JagiełłoDyrektor


Nazwa jednostki:SANTANDER BANK POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:SANTANDER BANK POLSKA SA
Adres:al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon:71 370 11 77
www:www.santander.pl
NIP:896-000-56-73
REGON:930041341

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy