pixelg
rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - 2020-11-30 - SCPFL (scpfl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - komunikat spółki SCPFL (scpfl) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiSCPFL
Nazwa skrócona jednostkiSCP
Numer w roku:20/2020
Rok bieżący:2020
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2020, Zarząd Scope Fluidics S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. Tym samym zmianie uległ § 4 ust. 1 i 2 Statutu w sposób następujący: Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 255.829 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 2.558.290 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. W kapitale zakładowym wyróżnia się: 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) o numeracji od 1213286 do 1314392 na łączną wartość 10.110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy). 2) akcje na okaziciela serii B w liczbie 1.268.893 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) o numeracji od 0000001 do 1268893 na łączną wartość 126.889,30 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy). 3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000001 do 900000. 4) 34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 00001 do 34050. 5) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00001 do 11350. 6) 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 231540, 7) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00001 do 11350. Zmieniona treść § 4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.620,50 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 50/100) i dzieli się na 2.686.205 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. W kapitale zakładowym wyróżnia się: 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) o numeracji od 1213286 do 1314392 na łączną wartość 10.110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy). 2) akcje na okaziciela serii B w liczbie 1.268.893 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) o numeracji od 0000001 do 1268893 na łączną wartość 126.889,30 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy). 3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000001 do 900000. 4) 34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 00001 do 34050. 5) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00001 do 11350. 6) 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 231540, 7) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00001 do 11350, 8) 127.915 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000001 do 127915. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Plik
Raport bieżący EBI nr 20-załącznik - tekst jednolity Statutu.pdf (285 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Szymon RutaCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy