pixelg
powołanie wiceprezesa zarządu - 2020-11-30 - SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (selenafm)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie wiceprezesa zarządu - komunikat spółki SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (selenafm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2020

Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: Spółka ) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 stycznia 2021 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Sławomira Majchrowskiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych (CCO).
Powołanie do Zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 15 czerwca 2018 r.
Życiorys zawodowy powołanego Członka Zarządu:
Sławomir Majchrowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Chemicznego. W latach 1997-1998 ukończył także studia podyplomowe na kierunku Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Analizę Finansową (2012-2013). Ukończył program z zarządzania w ICAN Institute (2008-2009) oraz kurs Strategii Konkurencyjnej w INSEAD (2012).

Od początku roku 2020 pracuje w Selenie FM jako Dyrektor Dywizji Interior & Decoration będąc odpowiedzialny za strategię dywizji i realizację celów biznesowych w sferze rozwiązań dla użytkowników końcowych na wszystkich rynkach Seleny.
Wcześniej w latach 2008-2019 związany z firmą PPG globalnym producentem farb i powłok. Pracował na stanowiskach powiązanych z działalnością komercyjną spółki PPG Deco Polska, lidera branży farb dekoracyjnych w Polsce. W latach 2008 a 2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Marketingu odpowiedzialnym za realizację strategii marketingowej spółki, zarządzanie siecią własnych sklepów oraz integrację post akwizycyjną dwóch spółek w struktury spółki PPG.

W roku 2013 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PPG Deco Polska, które pełnił do momentu odejścia z firmy z końcem 2019 r. Jako Prezes wraz z Zarządem i Prokurentami zarządzał dwoma podległymi zakładami produkcyjnymi oraz komercyjną stroną biznesu farb dekoracyjnych PPG w Polsce. Opracował i realizował strategię podnoszenia efektywności kosztowej i dokonywał niezbędnych inwestycji oraz restrukturyzacji. Zarządzał procesami sprzedaży w trzech kanałach: tradycyjnym, sieci marketów budowlanych i sklepów własnych skoncentrowanych na wykonawcach profesjonalnych. Jednocześnie piastował stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej firm Chemia Lublin oraz Polifarb Gliwice .

W roku 2017 dodatkowo został Regionalnym Dyrektorem Marketingu firmy PPG na Europę Centralną i Członkiem Komitetu Wykonawczego Regionu obejmując odpowiedzialność za strategię marketingowo produktową na tych rynkach. Dokonał między innymi restrukturyzacji asortymentu, wprowadził wspólne koncepty marketingowo-produktowe m.in. odświeżony koncept sieci sklepów własnych i franchisingowych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech przyczyniając się do osiągania synergii kosztowych i wzrostów sprzedaży. Współpracował przy tworzeniu mapy innowacji i wspólnych konceptów marketingowych dla rynków Europy Zachodniej i Centralnej.

W latach 2006-2008 pracował w firmie SIGMAKALON, a w latach 1997-2006 w firmie Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. gdzie piastował stanowiska Regionalnego Kierownika Sprzedaży, Kierownika Marketingu, Dyrektora Marketingu i Członka Zarządu. Był jedną z kluczowych osób pracujących przy powstaniu marki Dekoral oraz opracowaniu koncepcji sieci sklepów własnych Centrum Dekoracyjne Dekoral oraz franchisingowych i partnerskich Studio Dekoral.

Pan Sławomir Majchrowski złożył wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Obecnie, do dnia 31 grudnia 2020 r. skład Zarządu Spółki liczy 5 osób i przedstawia się następująco: Krzysztof Domarecki Prezes Zarządu, Christian Dölle Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu, Dariusz Ciesielski - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży,
Jacek Michalak Członek Zarządu ds. Finansowych, Marek Tomanek Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
Od dnia 1 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki będzie liczył 5 osób i jego skład przedstawiał się będzie następująco: Krzysztof Domarecki Prezes Zarządu, Christian Dölle Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu, Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
Jacek Michalak Członek Zarządu ds. Finansowych, Marek Tomanek Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce relacje inwestorskie .
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Krzysztof DomareckiPrezes Zarządu
2020-11-30Jacek MichalakCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELENA FM S.A.
Adres:Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Telefon:071 78 38 210
Fax:071 78 38 291
Email:selenafm@selena.com
www:www.selena.com
NIP:884-00-30-013
REGON:890226440

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy