pixelg
rejestracja w KDPW praw do akcji serii C - 2020-06-06 - SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (selvita)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KDPW praw do akcji serii C - komunikat spółki SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (selvita) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020

Data sporządzenia: 2020-06-06
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW") wydał oświadczenie w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w KDPW 2.384.245 praw do akcji na okaziciela serii C ("PDA Serii C"). Warunkiem rejestracji PDA Serii C jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja PDA Serii C nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu PDA Serii C do obrotu na rynku regulowanym.

PDA Serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji Akcji Serii C i PDA Serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i PDA Serii C oraz w sprawie zmiany statutu spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-06Bogusław SieczkowskiPrezes Zarządu
2020-06-06Dawid RadziszewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELVITA S.A.
Adres:Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Telefon:+48 12 297 47 00
Fax:+48 12 297 47 01
NIP:6762564595
REGON:383040072

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy