pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R za 2018 - 2020-06-06 - POLKAP (sfkpolkap)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R za 2018 - komunikat spółki POLKAP (sfkpolkap) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPOLKAP
Nazwa skrócona jednostkiSFK
Numer w roku:15/2020
Rok bieżący:2020
Zarządca Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 z dnia 8 czerwca 2020 roku na dzień 15 czerwca 2020 roku. Jednocześnie Zarządca wyjaśnia, iż powodem zmiany terminu jest konieczność zakończenia badania roku 2018 przez audytora, co z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 jest utrudnione. W przypadku możliwości wcześniejszej publikacji, termin ten zostanie zmieniony. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Tomasz SalawaPrezes Zarządu Refect Sp. z o.o. - Zarządca

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polkap SA
SFKPOLKAP
2020-07-08 zawieszenie obrotu akcjami
2020-06-27 korekta terminarzu raportów
2020-06-20 zmiana terminu publikacji SA-R za 2018
2020-06-13 zmiana terminu publikacji SA-R za 2018
2020-06-06 zmiana terminu publikacji SA-R za 2018
2020-05-30 zmiana terminu publikacji SA-R za 2018
2020-05-27 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-05-26 zawarcie umowy z audytorem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy