pixelg
SA-PSr - 2020-09-30 - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA (skotan)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA (skotan) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKOTAN S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-506Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dyrekcyjna6
(ulica)(numer)
32 793 72 7132 793 72 71
(telefon)(fax)
biuro@skotansa.plwww.skotansa.pl
(e-mail)(www)
5480076967070629344
(NIP)(REGON)
GRUPA AUDYT I PODATKI SP. ZO.O. 53-203 WROCŁAW, AL.GEN.JÓZEFA HALLERA 170/2 numer w rejestrze 4155
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 7272 454*1 064572*
Zysk (strata) z działalności operacyjnej269-1 166*61-272*
Zysk (strata) brutto-213-1 040*-48-243*
Zysk (strata) netto-213-975*-48-227*
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-251-1 015*-57-23*
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej422-58*95-14*
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2731 719*-61401*
Przepływy pieniężne netto, razem-102611*-23142*
Aktywa, razem4 4034 509**9861 059**
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 30416 197**3 6513 765**
Zobowiązania długoterminowe74100**1724**
Zobowiązania krótkoterminowe16 23016 097**3 6343 788**
Kapitał własny-11 901-11 688**-2 665-2 745**
Kapitał zakładowy65 88065 88014 75115 470
Liczba akcji (w szt.)27 000 00027 000 000*27 000 00027 000 000*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,01-0,04*0,00-0,01*
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,01-0,04*0,00-0,01*
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,44-0,43**-0,10-0,10**
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,44-0,43**-0,10-0,10**
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,00*0,000,00*
Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 7272 454*1 064572*
Zysk (strata) z działalności operacyjnej290-1 101*65-257*
Zysk (strata) brutto-192-739*-43-172*
Zysk (strata) netto-192-739*-43-172*
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-212-955*-48-223*
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej409-159*92-37*
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2741 720*-62401*
Przepływy pieniężne netto, razem-77606*-17141*
Aktywa, razem4 8134 893**1 0781 149**
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 37216 260**3 6663 818**
Zobowiązania długoterminowe15289**368**
Zobowiązania krótkoterminowe16 01015 377**3 5853 611**
Kapitał własny-11 559-11 367**-2 588-2 669**
Kapitał zakładowy65 88065 88014 75115 470
Liczba akcji (w szt.)27 000 00027 000 000*27 000 00027 000 000*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,01-0,03*0,00-0,01*
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,01-0,03*0,00-0,01*
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,43-0,42**-0,10-0,10**
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,43-0,42**-0,10-0,10**
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,00*0,000,00*

* dane na dzień 30.06.2019r**dane na dzień 31.12.2019r

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PSr_I_2020_SKOTAN_S.A._30.06.2020.pdfPSr_I_2020_SKOTAN_S.A._30.06.2020
RAPORT- przegląd SKOTAN S.A..pdfRAPORT- przegląd SKOTAN S.A.
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ .pdfStanowisko Zarządu i RN_
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Jacek KostrzewaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SKOTAN S.A.
Adres:Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów
Telefon:32 793 72 71
Fax:32 793 72 71
Email:biuro@skotansa.pl
www:www.skotansa.pl
NIP:5480076967
REGON:070629344

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy