pixelg
sprzedaż akcji przez Michała Przyłęckiego - 2020-07-06 - ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA (slaskieka)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Michała Przyłęckiego - komunikat spółki ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA (slaskieka) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr44/2020KNF

Data sporządzenia:2020-07-06
Skrócona nazwa emitenta
ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach _"Spółka", "Emitent"_, informuje,iż Emitent otrzymał od Michała Przyłęckiego _"Akcjonariusza"_ zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623_ informujące o zmniejszeniu udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
PlikOpis
2. 20200703_Zawiadomienie_ M. Przyłęcki.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-06Ofka PiechniczekPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
Adres:Michała Drzymały 4, 40-059 Katowice
Telefon:+48 32 445 35 56
Fax:+48 32 323 17 68
Email:biuro@slaskiekamienice.pl
www:www.slaskiekamienice.pl
NIP:627273430
REGON:242938836

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy