pixelg
powołanie RN - 2020-03-31 - SOHO DEVELOPMENT SA (sohodev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie RN - komunikat spółki SOHO DEVELOPMENT SA (sohodev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Soho Development S.A. ("Emitent ") informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji. Do rady nadzorczej nowej kadencji zostali powołani dotychczasowi członkowie Rady nadzorczej Spółki:

1. Seweryn Dmowski
2. Monika Hałupczak 3. Wojciech Napiórkowski
4. Jakub Szumielewicz
5. Katarzyna Szwarc
6. Andrzej Zientara

Spośród wybranych członków Rady Nadzorczej, Pan Seweryn Dmowski, Wojciech Napiórkowski oraz Pan Jakub Szumielewicz potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, które to kryteria określone są w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW .
Poniżej przedstawiamy uzyskane informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej.Pan Seweryn Dmowski
Wykształcenie
2008 2012 Uniwersytet Warszawski (Stacjonarne humanistyczne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce)
2003 2008 Uniwersytet Warszawski (magisterskie jednolite studia stacjonarne w zakresie nauk o polityce)

Doświadczenie zawodowe:
12/2013 obecnie - Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Stanowisko: adiunkt
07/2015 03/2017 - Legia Warszawa S.A. Stanowisko: Doradca Zarządu / Dyrektor ds. mediów i public relations
12/2013 11/2016 - Firma Ekstraklasa S.A., Stanowisko: Doradca Zarządu
12/2009 02/2011 - Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Stanowisko: Specjalista naukowo-techniczny ds. badań naukowych oraz współpracy z zagranicą
12/2009 02/2011 - Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Stanowisko: Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
12/2007 11/2008 - Firma Polbank EFG, Stanowisko: Specjalista ds. komunikacji marketingowej
12/2009 02/2011 - Firma Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, Stanowisko: Konsultant poselski

Uczestnictwo w spółkach osobowych, członkostwo w organach spółek i osób pranych:
11/2012 obecnie - Fundacja Centrum Badań nad Futbolem , Stanowisko: Fundator i Prezes Zarządu
Zakres obowiązków: Prowadzenie Fundacji, realizacja statutowych działań naukowo-badawczych

Pan Seweryn Dmowski oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Seweryn Dmowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Seweryn Dmowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pani Monika Hałupczak:
Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2002-2004, była dyrektorem biura prawnego i prokurentem spółki Elektrim S.A.
Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu Black Lion NFI S.A.
Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.
Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak S.A., ZASTAL S.A..
Aktualnie zaangażowana w projekt Private Market na GPW S.A. Pani Monika Hałupczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Monika Hałupczak nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Monika Halupczak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Wojciech Napiórkowski
Wykształcenie i kwalifikacje:
Wyższe, Magister prawa na Uniwersytecie Warszawskim, MBA Politechnika Warszawska.
Zajmowane stanowiska:
Obecnie niezależny inwestor rynku publicznego i prywatnego oraz członek rad nadzorczych: Boombit S.A. Ferro S.A. Adiuvo Investment S.A. BBI Development S.A.
Od 01-2014 do 08.2018- Dyrektor Zarządzający Aktivist FIZ, Dom Inwestycyjny Investors
12.2012-01.2014 - Investors TFI - Wiceprezes Zarządu 07.2011- 01.2012 - Abris Capital Partners - doradztwo i generowanie transakcji na rynku polskim
2007-2011 - Bridgepoint Capital Dyrektor - Inwestycje w spółki, organizowanie różnych form finansowania, nadzór nad działalnością operacyjną spółek portfelowych,
2003-2007 - Advent International - Dyrektor Inwestycyjny
- Kierowanie procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek w Polsce - Zarządzanie procesami due diligence
- Organizowanie finansowania dłużnego w transakcjach typu LBO - Wyszukiwanie managerów zarządzających spółkami portfelowymi - Opracowywanie planów motywacyjnych
- Udział w procesie pozyskiwania finansowania do funduszu - Pozyskiwanie zagranicznych ekspertów branżowych
- Główne inwestycje, Kamax - Keystone- Producent zderzaków kolejowych, Ultimo - największa firma na rynku windykacji wierzytelności
1999-2003 - Investment Manager w Emerging Ventures Limited Telewizja Kablowa Multimedia
- Stworzenie struktury sprzedaży bezpośredniej obejmującej 10 miast i ponad 5000 przedstawicieli handlowych
- Opracowanie i wdrożenie dostępu do internetu przy wykorzystaniu sieci kablowych (pierwsze wdrożenie w Polsce) - Przygotowanie wycen oraz negocjacje warunków przejęć innych spółek w branży kablowej - Przejęcie spółek telekomunikacyjnych i ich integracja z telewizją 1997- 99 - Domański, Zakrzewski Palinka - kancelaria prawna Arthur Andersen
Główne projekty dotyczyły: fuzji i przejęć, emisji obligacji zamiennych, publicznych i prywatnych ofert, wykupu firm przez inwestorów branżowych oraz emisje opcji managerskich
1997-95 - Dom maklerski "Elimar S.A
Zasiadał w Radach Nadzorczych: Trakcja PRKI S.A. GTC S.A. Kopex S.A. Scanmed Multimedis S.A.
Pan Wojciech Napiórkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Wojciech Napiórkowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Wojciech Napiórkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Jakub Szumielewicz 1) Posiadane wykształcenie i kwalifikacje: INSEAD - Global Leadership for Growth, General Management; Institut Francais de Gestion - Tytuł licencjata; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - tytuł magistra ekonomii 2) Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; AGO Esport Sp. z o.o. - Prezes / CEO [2018-obecnie] Legia Warszawa S.A. Wiceprezes/ COO [2014-2017] Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu [2013-2017] ZW Inwestment sp. z o.o. - CEO & wspólnik [2009-2013] L'Oreal Matrix Brand Director [2005-2009] L'Oreal Sales Director [2001-2005] Kerastase Brand Manager [1999-2001] Product Manager [1996-1998] Przedsiębiorca i menadżer z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu organizacji. W swoich przedsięwzięciach odpowiadał za planowanie biznesowe, rozwój produktów, sprzedaż, marketing, przygotowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych i medialnych, ze szczególnie dobrymi wynikami w nowych biznesach. Ekspert w budowaniu i podtrzymywaniu relacji na każdym poziomie w połączeniu z umiejętnością skutecznego negocjowania w celu spełniania i przekraczania wyznaczonych celów biznesowych. Rozpoczynał w międzynarodowych korporacjach, następnie zajął się przedsiębiorstwami i sportem, ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną. Obecnie swoją uwagę skupia na esporcie. Specjalizacje: rozwój biznesu, przywództwo, rozwój marki, zarządzanie marką, planowanie strategiczne, marketing sportowy, biznes międzynarodowy, FMCG, rozwój organizacyjny, planowanie finansowe, udoskonalanie procesów. Pan Jakub Szumielewicz oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jakub Szumielewicz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Jakub Szumielewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Katarzyna Szwarc
Pani Katarzyna Szwarc rozpoczęła karierę zawodową w 2003 roku jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006 2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007 2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 roku była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 roku oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od czerwca 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CDProjekt RED S.A. Od marca 2008 roku pełniła funkcje Sekretarza, a od czerwca 2018 roku Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 roku Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Pani Katarzyna Szwarc prowadzi działalność konkurencyjną wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta uczestnicząc w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej, której działalność koncentruje się na realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Pani Katarzyna Szwarc nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Katarzyna Szwarc nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Andrzej Zientara
Pan Andrzej Zientara jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył szkolenia i kursy specjalistyczne: Zarządzanie przez jakość w Juran Instytut (USA) oraz Restrukturyzacja i programy naprawcze w Instytucie Administracji. 1) Pan Andrzej Zientara zajmował wcześniej następujące stanowiska: 1) Doradca Prezesa Zarządu w Hygienika S.A. (2006 r.); 2) Doradca Prezesa Zarządu w Emalia Olkusz sp. z o.o. (2005 r.); 3) Wiceprezes Zarządu w FAM Technika Odlewnicza S.A. (2003/2004 r.) 4) Wiceprezes Zarządu w Wólczanka S.A. (2002 r.) 5) Dyrektor ds. Budżetów i Inwestycji w J.W. Construction S.A. (1999 r.) 6) Dyrektor Finansowy w Sekom S.A. (1998 r.) ; 7) Pełnomocnik Dyrektora ds. inwestycyjnych w FSO Żerań (1994/1997); 8) Ekspert ds. Restrukturyzacji w WGI Consulting (1993 r.); 9) Dyrektor ds. Technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontu Dźwigów (1986/1988); 10) Główny Specjalista ds. Materiałowych Komisja Planowania Rady Ministrów (1985/1986);
11) Szef Działu Gospodarki Materiałowej w Zakładach Maszynowych Ursus (1971/1985) Pan Andrzej Zientara pełnił funkcję członka rad nadzorczych w następujących spółkach: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Łapach, Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistyl S.A. w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej ASPA S.A. we Wrocławiu, Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR Wadowice S.A. oraz Anti S.A.
Pan Andrzej Zientara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Andrzej Zientara nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Andrzej Zientara nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Maciej WandzelPrezes Zarządu
2020-03-31Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:SOHO DEVELOPMENT SA
Nazwa skrócona jednoskti:SOHO DEVELOPMENT
Adres:Mińska 25, 03-808 Warszawa
Telefon:022 323 19 00
Fax:022 323 19 01
www:www.sohodevelopment.pl
NIP:5261029318
REGON:010964606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy