pixelg
sprzedaż akcji przez Restata Investments Ltd. - 2020-06-06 - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA (starhedge)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Restata Investments Ltd. - komunikat spółki STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA (starhedge) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2020
Data sporządzenia:2020-06-06
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również STARHEDGE lub Emitent ) działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości, ze w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Restata Investments Limited z siedzibą w Gibraltar, zawiadomienie w trybie Art. 69 ust.1 pkt. 2 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. DZ. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.).
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie RESTATA 06.06.2020.pdfZawiadomienie w trybie Art.69 o zmianie stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-06Tomasz BujakPrezes ZarząduTomasz Bujak


Nazwa jednostki:STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:STARHEDGE S.A.
Adres:Łączyny 5, 02-820 Warszawa
Telefon:601 658 043
Fax:22 431 08 01
Email:biuro@starhedge.pl
www:www.starhedge.pl
NIP:9260001337
REGON:970517930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Starhedge SA
STARHEDGE
2020-07-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-03 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-06-29 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne
2020-06-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-06-06 sprzedaż akcji przez Restata Investments Ltd.
2020-06-06 kupno akcji przez Starcom Invest sp. z o. o.
2020-06-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-27 zmiana terminu publikacji SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy