pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-06-03 - STEM CELLS SPIN (stemcells)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki STEM CELLS SPIN (stemcells) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiSTEM CELLS SPIN
Nazwa skrócona jednostkiSCS
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 377470 ( Spółka ), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-306) przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
SCS ZWZ 20200630 Treść ogłoszenia o zwołaniu WZ SCS.pdf (806 KB)
SCS ZWZ 20200630 Projekty uchwał.pdf (1077 KB)
SCS ZWZ 20200630 wzór pełnomocnictwa.pdf (2473 KB)
SCS ZWZ 20200630 akcjonariat.pdf (684 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Paweł PałczyńskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Stem Cells Spin SA
STEMCELLS
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-28 SA - R
2020-05-15 SA-Q1
2020-02-25 podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dot. ATMP
2020-02-14 SA-Q4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy