pixelg
wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki - 2020-04-01 - SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (synektik)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki - komunikat spółki SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (synektik) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2020

Data sporządzenia: 2020-04-01
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej Synektik
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd Synektik SA niniejszym informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i związanych z tym zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Synektik.
Pandemia COVID-19 oraz będący jej konsekwencją wprowadzony na terytorium Polski stan zagrożenia epidemicznego wpływają negatywnie na dynamikę postępowań przetargowych prowadzonych przez publiczne i prywatne ośrodki zdrowia. Ze względu na przesunięcie terminów rozstrzygnięcia przetargów oraz braku możliwości realizacji wybranych projektów Spółka nie rozliczyła do końca I półrocza 2019 roku finansowego, trwającego od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., kilku istotnych wartościowo projektów sprzedażowych, ujętych w wartości aktywnych ofert prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy za I kwartał 2019 roku finansowego. Pandemia, stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia wpłynęły na zmniejszenie w marcu, przez część ośrodków medycznych liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych z użyciem systemów robotycznych da Vinci, co przełożyło się na proporcjonalnie mniejsze zapotrzebowanie na zużywalne instrumenty do systemów. Niższe średnie wykorzystanie systemów przez ośrodki zdrowia jest kompensowane wyższą liczbą systemów działających na rynku, w efekcie liczb zabiegów w asyście da Vinci wykonanych w II kwartale 2019 roku finansowego kształtowała się na poziomie z I kwartału 2019 roku finansowego. Równocześnie pandemia doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania ośrodków zdrowia na sprzęt wykorzystywany w diagnostyce i terapii COVID-19, co dla Grupy zaowocowało w marcu dodatkową sprzedażą o wartości ok. 1,3 mln zł. Według wstępnych szacunków przychody Grupy ze sprzedaży sprzętu medycznego, usług oraz rozwiązań IT wyniosły w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. około 28,5 mln zł i były o ponad 104% wyższe od przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie minionego roku finansowego. Wstępne, szacunkowe przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego, usług oraz rozwiązań IT za I półrocze 2020 r. wyniosły około 57,9 mln zł i były o około 22% niższe od przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2019 r.
Pandemia wpłynęła również na zmniejszenie liczby badań diagnostycznych PET/CT z wykorzystaniem produkowanych przez Grupę radiofarmaceutyków i konsekwentne zmniejszenie, w marcu br., wolumenu realizowanych dostaw radiofarmaceutyków o 10-15% wobec średniej za ostatnie 5 miesięcy. Według wstępnych szacunków przychody Grupy ze sprzedaży radiofarmaceutyków oraz produktów towarzyszących wyniosły w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. około 7,9 mln zł i były o około 63% wyższe od przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie minionego roku finansowego. Wstępne, szacunkowe przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków oraz produktów towarzyszących za I półrocze 2020 r. wyniosły około 16,0 mln zł i były o około 56% wyższe od przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2019 r.
Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. W przypadku zaistnienia nowych, istotnych okoliczności mających wpływ na działalność operacyjną i finansową Grupy, Zarząd Spółki będzie przekazywał dalsze informacje w kolejnych raportach bieżących.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-01Cezary KozaneckiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SYNEKTIK S.A.
Adres:Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa
Telefon:+48 (22) 327 09 10
Fax:+48 (22) 849 80 55
Email:synektik@synektik.com.pl
www:www.synektik.pl
NIP:521 319 78 80
REGON:015164655

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy