pixelg
podpisanie aneksu do Term Sheet - 2020-03-31 - SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA (synerga)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie aneksu do Term Sheet - komunikat spółki SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA (synerga) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SYNERGA.fund S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do Term Sheet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2020 z dn. 12 lutego 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet (dalej: Term Sheet ) dotyczącego projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego (dalej: Projekt ) informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. został zawarty aneks do Term Sheet (dalej: Aneks ).
Na podstawie Aneksu zmieniono następujące zapisy:
- podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, zostało przesunięte na termin do dnia 30 czerwca 2020 r. (z pierwotnie wskazanego w Term Sheet terminu do dnia 31 marca 2020 r.);
- zapewnienie finansowania pierwszego etapu Projektu przez JR HOLDING ASI S.A. w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), zostało przesunięte na termin do dnia 31 lipca 2020 r. (z pierwotnie wskazanego 31 marca 2020 r.), przy czym doprecyzowano, iż zapewnienie finansowania w wysokości 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych), nastąpi do dnia 30 kwietnia 2020 r. zaś zapewnienie finansowania na kolejne 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) nastąpi do 31 lipca 2020 r.
- podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 30 czerwca 2020 r., przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie samego przeszczepu. Pozostałe zapisy Term Sheet pozostały bez zmian.

Zarząd wskazuje, iż powodem podpisania niniejszego Aneksu przedłużającego niektóre terminy realizacji Projektu jest sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż projekt jest w trakcie realizacji (dotychczas zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd Spółki na zapewnienie działań operacyjnych związanych z realizacją Projektu wpłacono kwotę w wysokości 1.840.000,00 zł tytułem podwyższenia kapitału zakładowego Adelante sp. z.o.o.), a sytuacja epidemiologiczna nie ma wpływu na powodzenie niniejszego Projektu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Tomasz WykurzPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SYNERGA.fund S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Email:biuro@synergafund.com.pl
www:www.synergafund.com.pl
NIP:7792383479
REGON:301570606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy