pixelg
SA - Q1 - 2020-05-04 - SYNERGA (synerga)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q1 - komunikat spółki SYNERGA (synerga) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiSYNERGA
Nazwa skrócona jednostkiSCG
Numer w roku:4/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
SNG raport okresowy za I kwartał 2020 r.pdf (961 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Tomasz WykurzPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
SYNERGA.fund SA
SYNERGA
2020-07-13 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-13 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-01 realizacja istotnej części umowy z Adelante sp. z o.o.
2020-07-01 podpisanie aneksu do Term Sheet
2020-06-18 zawarcie umowy pożyczki
2020-06-09 kupno akcji przez członka RN
2020-05-08 podpisanie aneksu do Term Sheet
2020-05-04 SA - Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy