pixelg
zawarcie umowy na realizację działań wynikających z podpisanego Term Sheet - 2020-03-31 - SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA (synerga)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy na realizację działań wynikających z podpisanego Term Sheet - komunikat spółki SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA (synerga) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SYNERGA.fund S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację działań wynikających z podpisanego Term Sheet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2020 z dn. 12 lutego 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet (dalej: Term Sheet ) dotyczącego projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego autologicznym transferem komórek macierzystych szpiku kostnego (dalej: Projekt )) informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. zawarł z Adelante sp. z o.o. (dalej: Adelante ) umowę, której przedmiotem jest marketing i skalowanie terapii stwardnienia rozsianego o której mowa w Term Sheet na świecie, budowa globalnej marki spółki Adelante oraz produktu i terapii (dalej: Umowa ).
Do podstawowych obowiązków Spółki będzie należało:
- opracowanie nowej firmy (nazwy) Adelante, nawiązującej do profilu działalności Adelante, związanego z zamiarem wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego autologicznym transferem komórek macierzystych szpiku kostnego w komercyjnym leczeniu klinicznym na terytorium Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami,
- opracowanie identyfikacji wizualnej dla Adelante w tym symbolu firmy, kolorystki itp. w formie księgi Tożsamości Wizualnej,
- stworzenie znaku towarowego słownego i słowno-graficznego oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Adelante prawa ochronnego na znak towarowy,
- zarejestrowanie i utrzymywanie domen internetowych identyfikujących i chroniących firmę (nazwę) Adelante oraz Projektu (nazwa handlowa terapii),
- stworzenie i prowadzenie strony internetowej i profili na portalach społecznościowych,
- stworzenie strategii marketingowej i strategii komunikacji,
- budowa marki Adelante,
- nawiązywanie i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych pomiędzy Adelante a potencjalnymi kontrahentami w tym jednostkami leczniczymi i dostawcami towarów i usług wykorzystywanych przez Adelante w procesie leczenia.

Szczegółowe zlecenia w ramach realizacji Umowy Adelante będzie składał Spółce w formie dokumentowej określając ich zakres, budżet, termin realizacji oraz inne istotne elementy. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących wynagrodzenia dla Spółki za realizację Umowy (wynagrodzenie będzie wynikiem składanych przez Adelante zleceń realizacji zadań wynikających z Umowy).

Strony w Umowie oświadczyły, iż wynikiem wykonywanych przez Spółkę zadań określonych w Umowie, może być wykonanie projektów, dokumentacji, materiałów i innych rezultatów, będących w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworami, chronionymi prawami autorskim i/lub będących w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej wzorem przemysłowym, wzorem użytkowym albo znakiem towarowym na które możliwe jest uzyskanie prawa ochronnego (dalej: Utwór ). Spółka z chwilą ustalenia Utworu, nawet w formie nieskończonej, w tym także z chwilą przekazania/wydania Utworu Adelante, przenosi na Adelante wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej, w tym autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz prawo ochronne na Utwór w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, wskazanego w szczegółowym zleceniu, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie nie wpływa na obowiązek dokończenia wykonania konkretnego zlecenia złożonego przez Adelante w ramach Umowy Spółka ma obowiązek dokończyć takie zlecenie, chyba, że co innego wynika z wypowiedzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Tomasz WykurzPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SYNERGA.fund S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Email:biuro@synergafund.com.pl
www:www.synergafund.com.pl
NIP:7792383479
REGON:301570606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy