pixelg
rozpoczęcie działań zmierzających do emisji obligacji oraz zawarcie umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju - 2020-10-05 - TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (tauronpe)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie działań zmierzających do emisji obligacji oraz zawarcie umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju - komunikat spółki TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (tauronpe) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr46/2020

Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Rozpoczęcie działań zmierzających do emisji obligacji oraz zawarcie umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. ( Emitent ) informuje o rozpoczęciu działań zmierzających do emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji ( Program Obligacji ), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. Będzie to pierwsza emisja obligacji w ramach Programu Obligacji, a jej zakładana wartość nominalna może wynieść około 1 000 000 000 złotych. Decyzja o ostatecznej wartości emisji zostanie podjęta przez Emitenta w trakcie budowy książki popytu.

W związku z powyższym w dniu 5 października 2020 r. Emitent i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ( EBOiR ) zawarli umowę ramową ( Umowa Ramowa ) określającą zasady współpracy Emitenta i EBOiR w zakresie możliwego nabycia przez EBOiR obligacji, które Emitent planuje wyemitować. Na mocy Umowy Ramowej Emitent zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez EBOiR, w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych EBOiR oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w Umowie Ramowej inwestycji w obszarze dystrybucji.
Emitent zobowiązał się do realizacji działań zgodnych z ogłoszonymi kierunkami strategicznymi Grupy TAURON (raport bieżący nr 23/2019 z dnia 27 maja 2019 r.), w ramach których założono m.in. stopniowe odstawianie bloków węglowych (klasy 120 MW i 200 MW), rozbudowę portfela odnawialnych źródeł energii ( OZE ), a w rezultacie znaczące zwiększenie udziału mocy z OZE oraz redukcję emisji CO2, jak również ograniczenie kosztów społecznych wynikających z realizacji powyższych działań.

Zawarcie Umowy Ramowej nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOiR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Emitenta. Na Emitencie nie ciąży również zobowiązanie wobec EBOiR do dokonania emisji obligacji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-05Marek WadowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansów
2020-10-05Krzysztof SurmaProkurent


Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron.pl
www:www.tauron.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Tauron Polska Energia SA
TAURONPE
2020-11-18 SA-QSr3
2020-11-13 oddanie bloku w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy
2020-11-04 wyniki Q3.2020
2020-10-30 dojście do skutku emisji obligacji
2020-10-27 piąte i ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-10-23 emisja obligacji
2020-10-19 złożenie pozwu przeciwko Abener Energia SA
2020-10-12 czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy