pixelg
złożenie pozwu przeciwko Abener Energia SA - 2020-10-19 - TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (tauronpe)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

złożenie pozwu przeciwko Abener Energia SA - komunikat spółki TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (tauronpe) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr48/2020

Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Złożenie pozwu przeciwko Abener Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. ( Emitent ) informuje, iż 19 października 2020 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli ( ECSW ), w której Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym, złożyła pozew do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przeciwko Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla ( Abener Energia ).

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie prowadzone w związku z kontraktem zawartym pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego z członem ciepłowniczym w Stalowej Woli ( Kontrakt ), od którego odstąpiono.

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez Abener Energia na rzecz ECSW kwoty 198 663 931,86 zł oraz 461 207,21 euro (co stanowi równowartość 2 098 400,56 zł wg średniego kursu NBP z 19 października 2020 r.) wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za szkodę odpowiadającą kosztom usunięcia wad, usterek i niedoróbek robót, dostaw i usług wykonanych przez Abener Energia w trakcie realizacji Kontraktu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-19Wojciech IgnacokPrezes Zarządu
2020-10-19Marek WadowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansów


Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron.pl
www:www.tauron.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Tauron Polska Energia SA
TAURONPE
2020-11-30 kolejne przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej
2020-11-18 SA-QSr3
2020-11-13 oddanie bloku w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy
2020-11-04 wyniki Q3.2020
2020-10-30 dojście do skutku emisji obligacji
2020-10-27 piąte i ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-10-23 emisja obligacji
2020-10-19 złożenie pozwu przeciwko Abener Energia SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy