pixelg
informacja o obligacjach serii A i pożyczkach udzielonych przez głównych akcjonariuszy - 2020-10-01 - TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (techinvgr)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja o obligacjach serii A i pożyczkach udzielonych przez głównych akcjonariuszy - komunikat spółki TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (techinvgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2020

Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
TECH INVEST GROUP S.A.
Temat
Informacja o obligacjach serii A i pożyczkach udzielonych przez głównych akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: Spółka , Emitent ) raportem bieżącym nr 5/2020 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 października 2020 r. Spółka zawarła umowy z trzema głównymi akcjonariuszami Spółki (dalej: Akcjonariusze ), zgodnie z którymi wymagalne na dzień 1 października 2020 r. zadłużenie Emitenta w stosunku do Akcjonariuszy w kwocie 1,1 mln zł (obligacje serii A o wartości nominalnej 900 tys. zł oraz pożyczki w kwocie 63 tys. zł powiększone o odsetki) zostało prolongowane w formie pożyczek do dnia 15 stycznia 2021 r. Warunki pożyczek są rynkowe.

Pozostałe obligacje serii A o wartości nominalnej 100 tys. zł podlegają rozliczeniu pieniężnemu (wypłata kwoty wykupu wraz z odsetkami).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Jacek StrzeleckiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TECH INVEST GROUP S.A.
Adres:Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Telefon:+ 48 71 71 59 486
Email:biuro@tigsa.pl
www:www.tigsa.pl
NIP:89-717-42-783
REGON:020441378

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy