pixelg
WZ - podjęte uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana nazwy, zmiana statutu, powołanie członków RN - 2020-11-25 - TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (techinvgr)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana nazwy, zmiana statutu, powołanie członków RN - komunikat spółki TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (techinvgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr40/2020
Data sporządzenia:2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
TECH INVEST GROUP S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w związku z transakcją przejęcia przez TIG spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o., a następnie połączenia jej z TIG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: Spółka , Emitent , TIG ) informuje, że w związku z postanowieniami umowy inwestycyjnej dotyczącej przejęcia Erato Energy Sp. z o.o. przez TIG, a następnie połączenia spółek (raport bieżący nr 35/2020), w dniu 25 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło między innymi:

- uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, które zostaną zaoferowane udziałowcom spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o. w zamian za wniesienie do TIG 100% udziałów Erato Energy Sp. z o.o.;

- uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, które zostaną zaoferowane głównym akcjonariuszom TIG (Pan Mariusz Muszyński, kontrolowana przez Pana Mariusza Muszyńskiego spółka Pretium Investments ASI Sp. z o.o., Pan Mateusz Holly, Pan Piotr Kumięga) oraz obligatariuszowi wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A1, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 2,69 mln zł, który zostanie przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia finansowego TIG;

- uchwały w sprawie powołania czterech członków Rady Nadzorczej;

- uchwałę w sprawie zmian w statucie, w tym zmiany nazwy Spółki na Erato Energy ASI S.A.;

- uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Akcje serii I będą akcjami imiennymi i takimi pozostaną co najmniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia TIG zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIG za rok obrotowy 2020. Dopiero po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela będą one przedmiotem ubiegania o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na NewConnect.

Akcje serii J będą akcjami na okaziciela. Wszystkie osoby, do których skierowane będą akcje serii J zobowiązały się do niezbywania tych akcji przez rok od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Emitent przekazuje treść podjętych uchwał wraz z informacjami na temat głosowań, załączniki do podjętych uchwał, a także informacje o zmianach statutu.
Załączniki
PlikOpis
WZ_TIG_2020-11-25_podjęte_uchwały.pdfTreść podjętych uchwał wraz z informacjami nt. głosowań
WZ_TIG_2020-11-25_zmiany_statutu.pdfInformacje o uchwalonych zmianach statutu
Załącznik - opinia Zarządu dot. emisji.pdfOpinia Zarząd dot. emisji akcji
Załącznik_do_uchwały_3_(wycena Erato).pdfRaport z wyceny Erato Energy Sp. z o.o.
Załącznik_do_uchwały_3_(opinia biegłego rewidenta).PDFOpinia biegłego rewidenta nt. wartości godziwej Erato Energy Sp. z o.o.
Załącznik_do_uchwały_3_(sprawozdanie).pdfSprawozdanie Zarządu dot. aportu (akcje serii I)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-25Jacek StrzeleckiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TECH INVEST GROUP S.A.
Adres:Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Telefon:+ 48 71 71 59 486
Email:biuro@tigsa.pl
www:www.tigsa.pl
NIP:89-717-42-783
REGON:020441378

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy