pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS - 2020-05-27 - TELESTRADA (telestr)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS - komunikat spółki TELESTRADA (telestr) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiTELESTRADA
Nazwa skrócona jednostkiTLS
Numer w roku:14/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nowe daty publikacji Raportu rocznego jednostkowego Telestrada S.A. za 2019 rok i Raportu rocznego skonsolidowanego Telestrada S.A. za 2019 rok: 1) 30.06.2020 Raport roczny jednostkowy za 2019 rok 2) 30.06.2020 Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok Podstawa prawna: § 6 pkt 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek LichotaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Telestrada SA
TELESTR
2020-06-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-30 SA - RS
2020-06-30 SA - R
2020-06-30 SA - RS
2020-06-30 SA - R
2020-06-22 wyniki V.2020
2020-06-22 wyniki V.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy