pixelg
powołanie członków RN - 2020-07-16 - TELIANI VALLEY POLSKA (teliani)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie członków RN - komunikat spółki TELIANI VALLEY POLSKA (teliani) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiTELIANI VALLEY POLSKA
Nazwa skrócona jednostkiTLV
Numer w roku:8/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Teliani Valley Polska S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2020r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Teliani Valley Polska S.A na trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby: - pani Aneta Narejko - pani Grażyna Sworowska - pani Grażyna Kasicka - pan Roland Steyer - pan Adam Koneczny. Kadencja wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Teliani Valley Polska S.A Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Plik
Oświadczenie A Koneczny.pdf (1022 KB)
oświadczenie A Narejko.pdf (1020 KB)
oświadczenie G Kasicka.pdf (148 KB)
oświadczenie G Sworowska.pdf (145 KB)
oświadczenie R Steyer.pdf (1246 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Adam SworowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Teliani Valley Polska SA
TELIANI
2020-07-27 powołanie prezesa zarządu
2020-07-16 powołanie członków RN
2020-07-16 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-16 wypłata dywidendy 0,02 zł/akcja
2020-07-16 wypłata dywidendy 0,02 zł/akcja
2020-07-16 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,02 zł/akcja, powołanie RN
2020-06-17 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-17 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy