pixelg
korekta SA-Q4 - 2020-10-14 - TERMO2PWR (termo2pwr)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-Q4 - komunikat spółki TERMO2PWR (termo2pwr) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiTERMO2PWR
Nazwa skrócona jednostkiT2P
Numer w roku:18/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku ( Raport ), który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 3/2020. Korekta treści raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. wynika ze zmian do sprawozdania finansowego wprowadzonych w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 roku przez biegłego rewidenta. Raport został skorygowany również w zakresie: a) komentarza Zarządu do wyników finansowych Spółki, b) stanowiska odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Plik
T2P_RO_4Q2019_korekta.pdf (1260 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacob BrouwerPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy