pixelg
podpisanie umowy poręczenia - 2021-05-06 - TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA (tesgas)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie umowy poręczenia - komunikat spółki TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA (tesgas) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2021

Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie umowy poręczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 6 maja 2021 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy poręczenia pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a spółką zależną piTERN Sp. z o.o. (Poręczyciel), do umowy kredytowej zawartej w dniu 22 stycznia 2021 (Umowa) pomiędzy Emitentem a BGK (raport bieżący 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021r.).

Poprzez podpisanie umowy poręczenia Poręczyciel wyraził zgodę na poręczenie terminowej i całkowitej spłaty zobowiązań Emitenta na rzecz BGK, z tytułu udzielonego kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 stycznia 2021 do kwoty 8 100 000,00 (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych 00/100) zł.

Umowa poręczenia obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w chwili udzielania poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu Umowy , wraz z należnościami i odsetki, odsetkami za opóźnienie, prowizjami oraz innymi należnościami przysługującymi Bankowi na podstawie umowy.

Poręczenie jest ważne do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Odpowiedzialność Poręczyciela i Kredytobiorcy jest solidarna.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2021-05-06Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TESGAS S.A.
Adres:Batorowska 9, 62-070 Dąbrowa
Telefon:(61) 89 01 600
Fax:(61) 89 01 602
Email:tesgas@tesgas.pl
www:www.tesgas.pl
NIP:777-25-27-260
REGON:639801998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Tesgas SA
TESGAS
2021-06-16 WZ - projekty uchwał
2021-06-16 WZ - zwołanie walnego
2021-06-14 zmiany w zarządzie
2021-06-14 rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku
2021-05-14 SA-QSr1
2021-05-11 wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia
2021-05-11 korekta numeracji RB 6/2021
2021-05-06 podpisanie umowy poręczenia

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy