pixelg
rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie - 2020-07-10 - TLTENNIS (tltennis)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie - komunikat spółki TLTENNIS (tltennis) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiTLTENNIS
Nazwa skrócona jednostkiTLT
Numer w roku:12/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd TopLevelTennis S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Compress S.A., Thunderbolt S.A.; dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.400.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł i wynikających z tego zmian §8 ust. 1 i §8 ust. 2 Statutu Spółki. Zarząd przypomina, iż podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 4.000.000 akcji na okaziciela serii I zostało dokonane uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2019 r. (raport EBI nr 26/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.). Poniżej Zarząd przekazuje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz aktualne brzmienie §8 ust. 1 i §8 ust. 2 Statutu Spółki oraz w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki. Dotychczas obowiązujące brzmienie §8 ust. 1 i §8 ust. 2 Statutu Spółki: §8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. Kapitał zakładowy składa się z: a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych), c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych), e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H-0000001 do H- 9000000, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych). Obecnie obowiązujące brzmienie §8 ust. 1 i §8 ust. 2 Statutu Spółki: §8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.800.000 zł. (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. Kapitał zakładowy składa się z: a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00.001 do A-12.000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00.001 do B-58.000, o łącznej wartości 5.800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych), c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000.001 do C-190.000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00.001 do D-22.800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych), e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00.001 do E-12.000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych), f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0.000.001 do F-2.205.200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0.000.001 do G-2.500.000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H-0.000.001 do H-9.000.000, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych). i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I-00000001 do I-4000000, o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych). Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Tomasz MrozowskiPrezes Zarządu
Artur GórskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
TopLevelTennis.com SA
TLTENNIS
2020-08-14 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-08-08 SA-Q2
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-27 subskrypcja akcji przez członka RN
2020-07-21 subskrypcja akcji przez członka zarządu
2020-07-17 kupno akcji przez Marka Sobieskiego
2020-07-16 akcje w posiadaniu Tomasza Mrozowskiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy