pixelg
terminarz raportów - 2021-01-21 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2021
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
TOYA S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2021 roku 7 maja 2021 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2021 roku 5 listopada 2021 r.
2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2021 roku - 26 sierpnia 2021 r.
3. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2020 rok 25 marca 2021 r. Emitent informuje, że stosownie do § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). ( Rozporządzenie ), nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. zawierać będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania.
Ponadto Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 roku i drugi kwartał 2021 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty Okresowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2021-01-21 terminarz raportów
2020-12-11 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2020-11-13 wypłata dywidendy
2020-11-12 sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA
2020-11-05 SA-QSr3
2020-10-12 sprzedaż akcji przez Tomasza Koprowskiego
2020-09-24 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2020-09-16 sprzedaż akcji przez Tomasza Koprowskiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy