pixelg
wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki - 2020-03-23 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia: 2020-03-23
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 11 marca 2020 oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje informacje o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta. Na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu wszelkie procesy biznesowe przeprowadzana są bez większych zakłóceń. Wprawdzie przedłużenie przerwy noworocznej która tradycyjnie związana jest z obchodami Chińskiego Nowego Roku miało wpływ na zmniejszoną podaż towarów u dostawców pochodzących z obszaru Azji, ale Emitent spodziewa się, że w związku z coraz lepszą sytuacją w zakresie wygaszenia pandemii na tym obszarze, realizacja zamówień Emitenta w ciągu najbliższych tygodni powinna wrócić do planowanego poziomu. Powyższe zakłócenia w łańcuchu dostaw w ocenie Emitenta nie powinny mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta z uwagi na posiadanie istotnych zapasów magazynowych o ile nie nastąpią dodatkowe utrudnienia logistyczne związane z obecną pandemią. Silne powiązanie Emitenta z dostawcami zagranicznymi i rozliczanie się z nimi w walutach obcych powodują wrażliwość wyników finansowych Emitenta na zmiany kursu walut. Emitent identyfikuje ryzyko kursowe i uważnie obserwuje sytuację walutową na rynkach światowych.
W kolejnym obszarze potencjalnych ryzyk, takim jak kanały dystrybucji produktów, na dzień publikacji przedmiotowego raportu Emitent prowadzi sprzedaż zgodnie ze złożonymi zamówieniami, a zapasy magazynowe oraz stabilna sytuacja finansowa Emitenta zapewniają ciągłość operacyjną działalności Emitenta. Ewentualne ryzyka w tym segmencie zależą m.in. od aktywności zakupowej oraz płynności finansowej klientów i ewentualnych dodatkowych obostrzeń władz państwowych i lokalnych. Emitent stosując się do zaleceń władz państwowych, w tym władz sanitarnych, władz lokalnych podjął szereg działań organizacyjnych w zakresie ochrony pracowników polegających miedzy innymi na umożliwieniu pracownikom, których zakres obowiązków na to pozwala, pracy zdalnej tak aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko w obszarze kadrowym. Powyższa ocena została przedstawiona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie a ograniczenia wprowadzane kolejnymi zmianami legislacyjnymi, decyzjami władz krajowych i międzynarodowych oraz innymi nieprzewidzianymi czynnikami będącymi po za kontrolą Emitenta, w zależności od okresu ich trwania i intensywności, mogą negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie Emitent na moment publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować rozmiaru wpływu ww. czynników na sytuację finansową Emitenta.
Emitent, w sposób ciągły monitoruje ryzyka związane z zagrożeniem wywołanym koronawirusem COVID-19 oraz ich ewentualny wpływ na płynną działalność operacyjną Spółki. O wszystkich zidentyfikowanych na dalszym etapie istotnych działaniach i zdarzeniach Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2020-05-21 WZ - projekty uchwał
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 WZ - żądanie zwołania walnego
2020-05-07 SA - QSr1
2020-03-26 SA - RS
2020-03-26 SA - R
2020-03-23 wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-18 akcje w posiadaniu pełnomocnika

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy