pixelg
wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN oraz członków komitetu audytu - 2020-09-08 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN oraz członków komitetu audytu - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr40/2020

Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję, informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 08.09.2020 podjęła uchwały o wyborze:

Pana Piotra Mondalskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jana Szmidt na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała ze swojego grona Komitet Audytu w następującym składzie:
a) Pan Dariusz Górka Przewodniczący Komitetu Audytu
b) Pan Piotr Mondalski Członek Komitetu Audytu
c) Pan Grzegorz Maciąg Członek Komitetu Audytu
d) Pan Jan Szmidt Członek Komitetu Audytu

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności o których mowa w art. 129 ust 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089) są:
a) Pan Dariusz Górka
b) Pan Piotr Mondalski
c) Grzegorz Maciąg
Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Dariusz Górka.
Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresie branży w której specjalizuje się TOYA S.A. jest Pan Jan Szmidt.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy