pixelg
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny - 2020-09-08 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr39/2020

Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TOYA S.A. (dalej: Emitent ) informuje, iż w dniu 8 września 2020r. Rada Nadzorcza TOYA S.A. wyraziła zgodę na zwarcie przez Emitenta umowy o kredyt nieodnawialny z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Umowa ). Przedmiotem Umowy jest kredyt udzielony na podniesienie/ wyposażenie w kapitał spółki zależnej YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD z siedzibą w Chinach (o czym mowa w Raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 10 grudnia 2019r.).
Kwota kredytu wynosi 24 000 000 zł. Okres uruchomienia kredytu nastąpi od 19 września 2020r. do 31 grudnia 2021r. Ostateczna spłata została ustalona do 30 września 2023r., przy czym spłata kapitału nastąpi w równych ratach kapitałowych po dniu, w którym upłynął okres na uruchomienie kredytu.
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:
a) hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 36.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych), b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) c) generalna cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi od dłużników ( odbiorców)
d) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową.
e) Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta prowadzonych w banku
Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżą Banku. Zgodnie z umową możliwa jest przedterminowa spłata kredytu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

O zawarciu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy