pixelg
zmiana w zakresie istotnej umowy finansowania - 2020-09-30 - TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA (trakcja)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana w zakresie istotnej umowy finansowania - komunikat spółki TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA (trakcja) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. ( Spółka ) w związku z:

- umową wspólnych warunków zawartą 27 września 2019 roku pomiędzy Spółką, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 51/2019 z dnia 27 września 2019 roku.
- oraz umową wspólnych warunków zawartą 13 czerwca 2019 roku pomiędzy Spółką, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo Excess & Surety Societe Anonyme działająca w Polsce poprzez Credendo Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku ( Ubezpieczyciele )
(łącznie: Umowy Wspólnych Warunków )
niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku Spółka uzyskała zgodę Większościowych Podmiotów Finansujących (jak zdefiniowano w Umowie Wspólnych Warunków z dnia 27 września 2019 roku) oraz Ubezpieczycieli na odstąpienie od testowania wskaźników finansowych: skonsolidowanej dźwigni finansowej, jednostkowej dźwigni finansowej oraz wskaźników pokrycia obsługi zadłużenia: jednostkowego i skonsolidowanego na dzień 30 września 2020 roku. Pierwotnie Umowy Wspólnych Warunków nakładały na Spółkę obowiązek osiągnięcia oraz utrzymania określonych wskaźników finansowych począwszy od dnia 30 września 2020 roku oraz w kolejnych okresach określonych w Umowach Wspólnych Warunków.
Podstawa prawna: ART. 17 MAR informacja poufna.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Marcin Lewandowski
Prezes Zarządu
2020-09-30Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TRAKCJA S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 100, IIp., 00-807 Warszawa
Telefon:22 350 94 31
Email:sekretariat@grupatrakcja.com
www:www.grupatrakcja.com
NIP:525-000-24-39
REGON:010952900

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy