pixelg
kupno akcji własnych - 2021-04-27 - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji własnych - komunikat spółki TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2021

Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2021 roku, powziął wiadomość od spółki zależnej TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (KRS: 0000417290), w stosunku do której Emitent jest spółką dominującą, o realizacji transakcji nabycia 3.835.000 akcji Emitenta po cenie 3,90 zł (słownie: trzy złote 90/100) za akcję, tj. łącznej cenie 14.956.500 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) ( Akcje ).

Akcje zostały nabyte za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje stanowią 16,79% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 15,13% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

O warunkach, sposobie i trybie nabycia Akcji, Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 9/2021.

W wyniku nabycia, o którym mowa powyżej Emitent posiada pośrednio i bezpośrednio łącznie 4.071.509 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 407.150,90 zł, które stanowią 17,82% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 16,06% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-27Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2021-04-27Adriana BosiackaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TRANS POLONIA S.A.
Adres:Rokicka 16, 83-110 Tczew
Telefon:+48-58-533-90-15
Fax:+48-58-533-90-10
Email:kl@transpolonia.pl
www:www.transpolonia.pl
NIP:5932432396
REGON:193108360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Trans Polonia SA
TRANSPOL
2021-06-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-06-10 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,27 zł/akcja, zmiana statutu, przerwa w obradach
2021-06-10 wypłata dywidendy 0,27 zł/akcja
2021-06-08 kandydatury do RN
2021-06-01 kupno akcji przez podmiot powiązany
2021-05-28 SA - QSr1
2021-05-21 WZ - zmiana porządku obrad
2021-05-19 WZ - zgłoszenie uzupełnienia porządku obrad

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy