pixelg
rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy - 2021-04-28 - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy - komunikat spółki TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2021

Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku:

- jednostkowego netto wypracowanego w 2020 roku, w wysokości 2.370.524,73 zł,
- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.699.049,81 zł,
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd Spółki do podziału wynosi 5.069.574,54 zł, co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,27 zł.

Zarząd Spółki wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2021-04-28Adriana BosiackaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TRANS POLONIA S.A.
Adres:Rokicka 16, 83-110 Tczew
Telefon:+48-58-533-90-15
Fax:+48-58-533-90-10
Email:kl@transpolonia.pl
www:www.transpolonia.pl
NIP:5932432396
REGON:193108360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Trans Polonia SA
TRANSPOL
2021-06-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-06-10 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,27 zł/akcja, zmiana statutu, przerwa w obradach
2021-06-10 wypłata dywidendy 0,27 zł/akcja
2021-06-08 kandydatury do RN
2021-06-01 kupno akcji przez podmiot powiązany
2021-05-28 SA - QSr1
2021-05-21 WZ - zmiana porządku obrad
2021-05-19 WZ - zgłoszenie uzupełnienia porządku obrad

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy