pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2021-04-28 - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 10 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2020 rok;
8. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
PlikOpis
ZWZ_TPSA_zwołanie.pdfOgłoszenie ZWZ
ZWZ_TPSA_projekty uchwał.pdfProjekty uchwał ZWZ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2021-04-28Adriana BosiackaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TRANS POLONIA S.A.
Adres:Rokicka 16, 83-110 Tczew
Telefon:+48-58-533-90-15
Fax:+48-58-533-90-10
Email:kl@transpolonia.pl
www:www.transpolonia.pl
NIP:5932432396
REGON:193108360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Trans Polonia SA
TRANSPOL
2021-06-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-06-10 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,27 zł/akcja, zmiana statutu, przerwa w obradach
2021-06-10 wypłata dywidendy 0,27 zł/akcja
2021-06-08 kandydatury do RN
2021-06-01 kupno akcji przez podmiot powiązany
2021-05-28 SA - QSr1
2021-05-21 WZ - zmiana porządku obrad
2021-05-19 WZ - zgłoszenie uzupełnienia porządku obrad

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy