pixelg
SA-PSr - 2020-09-30 - TRITON DEVELOPMENT SA (triton)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki TRITON DEVELOPMENT SA (triton) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITONHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-390Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka194
(ulica)(numer)
022 393 62 20022 393 62 21
(telefon)(fax)
sekretariat@tritondevelopment.plwww.tritondevelopment.pl
(e-mail)(www)
5220000714012658003
(NIP)(REGON)
Ecovis System Rewident sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019

Przychody ze sprzedaży 15 879 8 492 3 575 1 980

Wynik brutto ze sprzedaży 2 614 2 138 589 499

Wynik brutto (734) (1 023) (165) (239)

Wynik netto (747) (1 162) (168) (271)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 000 (5 302) 901 (1 236)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (90) 766 (20) 179

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 493 (598) 561 (139)

Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 6 403 (5 134) 1 442 (1 197)


Na dzień 30.06.2020Na dzień 31.12.2019Na dzień 30.06.2020Na dzień 31.12.2019

Aktywa, razem102 51297 88022 95422 985

Zobowiązania razem16 16510 7873 6202 533

Zobowiązania krótkoterminowe10 8357 5522 4261 773

Kapitał własny86 34787 09319 33420 452

Kapitał podstawowy25 45825 4585 7005 978

Liczba akcji (w szt.)6 364 5236 364 5236 364 5236 364 523

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,5713,683,043,21

WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2020 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2019 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2020 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2019

Przychody ze sprzedaży 260 4 392 59 1 024

Wynik brutto ze sprzedaży 260 920 59 215

Wynik brutto (1 276) 409 (287) 95

Wynik netto (1 267) 333 (285) 78

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 057) 242 (238) 56

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 461 (974) 329 (227)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 182 (4 352) 41 (1 015)

Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 586 (5 084) 132 (1 186)


Na dzień 30.06.2020Na dzień 31.12.2019Na dzień 30.06.2020Na dzień 31.12.2019

Aktywa, razem85 37886 65519 11720 349

Zobowiązania razem2 0162 025451476

Zobowiązania krótkoterminowe1 2581 078282253

Kapitał własny83 36284 63018 66619 873

Kapitał podstawowy25 45825 4585 7005 978

Liczba akcji (w szt.)6 364 5236 364 5236 364 5236 364 523

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,1013,302,933,12

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD 2020.BES-sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2020

Raport z przeglądu półr. SF TD SA 2020.pdfRaport z przeglądu jednostkowego raportu półrocznego TD SA 2020

Raport z przegladu półr. SSF GK TD 2020.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego raportu półrocznego GK TD 2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-30Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu


2020-09-30Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:TRITON DEVELOPMENT SA
Nazwa skrócona jednoskti:TRITON
Adres:Grójecka 194, 02-390 Warszawa
Telefon:022 393 62 20
Fax:022 393 62 21
Email:sekretariat@tritondevelopment.pl
www:www.tritondevelopment.pl
NIP:5220000714
REGON:012658003

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Triton Development SA
TRITON
2021-05-10 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2021-05-05 zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2021-04-21 życiorysy członków RN
2021-04-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-16 WZ - podjęte uchwały: powołanie członków RN
2021-04-15 powołanie członków RN
2021-04-15 ustanowienie zarządu
2021-04-14 SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy