pixelg
wyniki Q3.2020 - 2020-10-25 - ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ultgames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q3.2020 - komunikat spółki ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ultgames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr62/2020

Data sporządzenia: 2020-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 3 kwartały 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 25.10.2020 r. informacji o szacunkowych, jednostkowych danych finansowych Spółki za 3 kwartały 2020 r. tj. okres od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki za 3 kwartały 2020 r. przedstawiają się następująco:

- Przychody całkowite: 18,6 mln zł;
- Przychody ze sprzedaży: 12 mln zł;
- Zysk brutto: 12,6 mln zł;
- Zysk netto: 10,2 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej 6 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.09.2020 r. 10,3 mln zł.
Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC wraz z dodatkami DLC;
2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier w okresie 3 kwartałów zostało wydanych ponad 70 gier i dodatków, głównie na platformę Nintendo Switch;
3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
4) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;
5) udane premiery gier House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo;
6) stabilna, dobra sprzedaż Thief Simulator na Nintendo;
7) wydanie Ultimate Fishing Simulator, Demolish and Build oraz Car Mechanic Simulator 2015 na Xbox One;
8) zbycie części akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 61/2020.
Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 3 kwartał 2020 r. Prezentowane wartości zawierają jedynie dane jednostkowe co oznacza, że nie zostały poddane konsolidacji.
W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych (m.in. ponad 3-krotny wzrost zysku netto) względem okresu porównywalnego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-25Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON:363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ultimate Games SA
ULTGAMES
2020-11-20 SA-QSr3
2020-11-19 nabycie udziałów w Golden Eggs Studio sp. z o.o.
2020-11-19 aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej emitenta oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2020-11-16 wyniki Q3.2020
2020-10-25 wyniki Q3.2020
2020-10-25 zbycie akcji w spółkach z grupy kapitałowej
2020-09-24 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-09-14 SA - P i SA - PS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy