pixelg
zawarcie porozumienia do umowy wydawniczej na grę House Flipper na Nintendo Switch - 2020-03-29 - ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ultgames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie porozumienia do umowy wydawniczej na grę House Flipper na Nintendo Switch - komunikat spółki ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ultgames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2020

Data sporządzenia: 2020-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia do umowy wydawniczej - House Flipper na Nintendo Switch
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 51/2019 informuje, że w dniu 28.03.2020 r. zostało zawarte porozumienie do umowy wydawniczej z dnia 9.04.2019 r. pomiędzy Frozen District Sp. z o.o. a Spółką, na mocy której Spółka jest uprawniona do wydania gry House Flipper ( Gra ) na Nintendo Switch.

Zgodnie z zawartym porozumieniem zdecydowano o udzieleniu licencji na rzecz podmiotów trzecich do dystrybucji Gry na Nintendo Switch w formie cyfrowej jak i w wersji pudełkowej wyłącznie na terytorium Japonii. Ponadto porozumienie przewiduje udzielenie na rzecz podmiotów trzecich licencji nieograniczonej terytorialnie do wydania Gry w wersji pudełkowej.

Powyższe oznacza, że:

a) Emitent będzie pełnił rolę wydawcy dla Gry w wersji cyfrowej na całym świecie poza Japonią, gdzie wybrany został wydawca zewnętrzny;
b) Wydawcy zewnętrzni będą prowadzić dystrybucję Gry w wersji pudełkowej w Japonii oraz na całym świecie.

Z tytułu udzielenia ww. licencji Emitentowi przysługuje określony % z przychodów ze sprzedaży Gry.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż Gra została zakwalifikowana jako jedna z głównych gier Spółki a przychody ze sprzedaży Gry mogą w istotny sposób wpłynąć na sytuację finansową Spółki w 2020 r. jak i latach kolejnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-29Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON:363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy