pixelg
zbycie akcji w spółkach z grupy kapitałowej - 2020-10-25 - ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ultgames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zbycie akcji w spółkach z grupy kapitałowej - komunikat spółki ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ultgames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr61/2020

Data sporządzenia: 2020-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Zbycie akcji w spółkach z grupy kapitałowej Emitenta uzupełnienie do raportów ESPI nr 53/2020, 55/2020 oraz 56/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 53/2020, 55/2020 oraz 56/2020 w związku z otrzymaną informacją o rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji przekazuje, że Spółka dokonała zbycia na rzecz podmiotów trzecich tj. deweloperów, kluczowego personelu oraz inwestorów w sumie 461.091 szt. akcji Manager Games S.A. za kwotę 2,04 mln zł, w sumie 312.587 szt. akcji Console Way S.A za kwotę 1,47 mln zł oraz w sumie 207.142 szt. akcji Demolish Games S.A. za kwotę 1,45 mln zł.
Jednocześnie Emitent informuje, że z uwagi na fakt że ww. proces nie został jeszcze zakończony i planowane oraz możliwe są dalsze emisje czy sprzedaże akcji ww. spółek o ostatecznym kształcie transakcji oraz procentowym udziale Emitenta w ww. podmiotach Spółka przekaże w formie odrębnego raportu ESPI.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-25Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON:363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ultimate Games SA
ULTGAMES
2020-11-20 SA-QSr3
2020-11-19 nabycie udziałów w Golden Eggs Studio sp. z o.o.
2020-11-19 aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej emitenta oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2020-11-16 wyniki Q3.2020
2020-10-25 wyniki Q3.2020
2020-10-25 zbycie akcji w spółkach z grupy kapitałowej
2020-09-24 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-09-14 SA - P i SA - PS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy