pixelg
aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania układowego - 2020-09-18 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania układowego - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr60/2020

Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji dotyczących przyspieszonego postępowania układowego Emitenta, w tym informacji o wydaniu przez właściwy sąd postanowienia o umorzeniu tego postępowania przekazanych raportami bieżącymi nr 51/2020, nr 53/2020 oraz nr 57/2020, Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 18 września 2020 r. Emitent, zachowując ustawowy termin, złożył zażalenie na postanowienie Sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki i wniósł o jego uchylenie oraz o kontynuowanie prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego. W złożonym zażaleniu Emitent przedstawił argumentację prawną przemawiającą w jego ocenie za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego. W ocenie Spółki zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu nie uwzględnia efektów działań restrukturyzacyjnych i wynikających z nich perspektyw, co do realizacji układu, czym godzi w interes Emitenta oraz w interesy wierzycieli, gdyż może prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa oraz potencjalnie mniej korzystnego (zważywszy na specyfikę przedsiębiorstwa Spółki), aniżeli w przypadku zawarcia układu, zaspokojenia wierzycieli, prowadząc dodatkowo do negatywnych skutków społecznych (prawdopodobieństwa utraty miejsc pracy i spowolnienia gospodarczego). Wobec powyższego Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-18Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2020-09-18Jan Wielgus Wiceprezes ZarząduJan Wielgus


Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A.
Adres:Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
Telefon:+48 22 506 56 00
Email:ursus@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy