pixelg
korespondencja z mBank SA - 2021-01-21 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korespondencja z mBank SA - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Korespondencja z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021r. Emitent otrzymał od mBank S.A. datowany na dzień 15.01.2021 dokument zatytułowany: Oświadczenie Banku stwierdzające wystąpienie podstaw żądania zapłaty wierzytelności w związku z Umową Ramową nr 05/174/11/Z/PX w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności zawartą dnia 24.11.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej jako Umowa Ramowa ) oraz umowami wykonawczymi, i wezwanie do zapłaty wierzytelności.
Jak wskazano w oświadczeniu, powodem jego złożenia jest brak wypełnienia zobowiązań polegających na obowiązku spłaty wymagalnych wierzytelności Banku, wynikających z ww. Umowy Ramowej oraz zawartych na jej podstawie umów wykonawczych, tj. Umowy o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym nr 02/515/17/Z/VW w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności z dnia 16.11.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami, Umowy nr 02/518/17/D/OE o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności z dnia 16.11.2017 r. oraz Umowy nr 02/516/17/Z/OE o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności z dnia 16.11.2017 r. (dalej łącznie jako Umowy Kredytowe ).

W oświadczeniu wskazano, że w związku z upływem terminów zapłaty oznaczonych w Umowie Ramowej oraz Umowach Kredytowych, a także brakiem zapłaty, zobowiązania URSUS S.A. z tytułu ww. kredytów, udzielonych przez bank na podstawie Umowy Ramowej oraz Umów Kredytowych, stały się wymagalne i na dzień 14.01.2021 r. włącznie wynoszą 16 396 542,49 PLN oraz 769 186,67 EUR. W oświadczeniu wskazano również, że Dłużnik jest zobowiązany do zapłaty dalszych stosownych odsetek za opóźnienie od dnia 15.01.2021 r. do dnia zapłaty.

W związku ze złożonym oświadczeniem, mBank S.A. wezwał Emitenta do wykonania obowiązku zapłaty kwot: 16 396 542,49 PLN oraz 769 186,67 EUR, w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania. Wskazano również, że w związku z brakiem zapłaty określonych w ww. oświadczeniu wierzytelności, mBank S.A. przysługuje prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności Aktowi notarialnemu z dnia 04.06.2018 r. (rep. A. nr 900/18), a następnie Bank może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.
Emitent odniesie się do otrzymanej korespondencji i podejmie stosowne działania, aby w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym chronić słuszne interesy pracowników, wierzycieli, samego Emitenta oraz jego akcjonariuszy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2021-01-21Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno


Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A.
Adres:Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
Telefon:+48 22 506 56 00
Email:ursus@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy