pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-11-26 - VABUN (vabun)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki VABUN (vabun) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiVABUN
Nazwa skrócona jednostkiVAB
Numer w roku:17/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Rewerskiej, przy ul. Bysławskiej 82 lok. 104, 04-994 Warszawa. W załączeniu: a. treść ogłoszenia, b. projekty uchwał, c. wzór pełnomocnictwa i instrukcji do wykonywania prawa głosu, d. opinia Zarządu uzasadniająca powody zmiany Statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, e. informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji, f. klauzula informacyjna RODO dla akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Plik
VAB - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2020 12 22.pdf (274 KB)
VAB - projekty uchwał ZWZ 2020 12 22.pdf (302 KB)
VAB - struktura kapitału zakładowego ZWZ 2020 12 22.pdf (125 KB)
VAB - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 12 22.pdf (449 KB)
VAB_klauzula RODO ZWZ 2020 12 22.pdf (135 KB)
VAB_Opinia Zarządu.pdf (111 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Radosław MajdanPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Vabun SA
VABUN
2021-01-15 kupno akcji przez Januarego Ciszewskiego
2021-01-15 kupno akcji przez Januarego Ciszewskiego
2021-01-14 terminarz raportów
2021-01-08 kupno akcji przez Artura Górskiego
2021-01-05 sprzedaż akcji przez MBF Group SA
2020-12-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-12-31 kupno akcji przez Januarego Ciszewskiego
2020-12-30 sprzedaż akcji przez MBF Group SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy