pixelg
uchwała RN w sprawie oceny wniosku zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy - 2020-05-29 - VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (vigosys)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uchwała RN w sprawie oceny wniosku zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy - komunikat spółki VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (vigosys) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
VIGO SYSTEM S.A.
Temat
UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2019 I WYPŁATY DYWIDENDY
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd emitenta, tj. VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: Emitent ), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Emitenta, wobec osiągnięcia przez Emitenta w roku obrotowym 2019 zysku netto w kwocie 13.883.746,60 złotych (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 60/100), jak również wobec aktualizacji Strategii Emitenta na lata 2016-2020, w tym zmiany polityki dywidendowej (zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 29 maja 2018 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 9/2018 z dnia 29 maja 2018 roku), pozytywnie oceniła rekomendację i wniosek Zarządu w przedmiocie niewypłacania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy Emitenta. W ocenie Rady Nadzorczej przedmiotowa rekomendacja i wniosek Zarządu są zgodne ze Strategią Spółki i celami jej działania.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Łukasz PiekarskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VIGO SYSTEM S.A.
Adres:Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Telefon:+48 22 733 54 00
Fax:+48 22 666 01 59
www:www.vigo.com.pl
NIP:527-020-73-40
REGON:010265179

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy